Caffi

Beth am fwynhau atyniadau Bae Caerdydd gyda chacen cartref blasus a choffi ffres yn ein Caffi?

 

Digwyddiad werth ei ddathlu

Gyda golygfeydd mawreddog o Fae Caerdydd, mae’r Eglwys Norwyaidd, sy'n un o dirnodau mwyaf eiconig y ddinas yn leoliad perffaith i gynnal unrhyw ddigwyddiad. Priodasau, cyfarfodydd busnes, partïon, cyngherddau ac arddangosiadau.

 

Beth sy’n digwydd

Mae’r Eglwys Norwyaidd (Elusen Gofrestredig 519831) yn cynnal cyngherddau cerddoriaeth rheolaidd, theatr ac ystod o ddigwyddiadau ar gyfer cymuned Caerdydd ac ymwelwyr. Gallwch gael gafael arnom ni dros y ffôn neu e-bost i gadw tocynnau ar gyfer digwyddiad (oni bai y nodir yn wahanol).

Calendar icon

Amseroedd Agor

Mae’r Eglwys Norwyaidd ar gau

 

© 2020 Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r

Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r, Harbour Drive, Bae Caerdydd, CF10 4PA. Ffôn: (+44) 029 2087 7959.