Roald Dahl

Ganed Roald Dahl, awdur llyfrau hynod lwyddiannus i blant ac oedolion, yn Llandaf, Caerdydd, ar 13 Medi 1916.

Yn blentyn i Harald a Sofie o Norwy, fe'i enwyd ar ôl y fforiwr Norwyaidd Roald Amundsen, y dyn a drechodd Capten Scott drwy gyrraedd Pegwn y De yn gyntaf.

Ei dad Harald, o Oslo, oedd un o'r rhai a sefydlodd y cwmni masnachu llongau llwyddiannus, Aadnessen & Dahl, yng Nghaerdydd o 1880.

Roedd y teulu'n addoli'n aml yn yr Eglwys Norwyaidd a dyna lle y cafodd y plant eu bedyddio.

Treuliodd Dahl ei blentyndod cynnar yng Nghaerdydd, ac yn naw oed fe'i anfonwyd i Ysgol y Gadeirlan yn Llandaf cyn mynychu ysgolion preifat yn Lloegr.

“Môr Hafren oedd fy nhyfeirbwynt o hyd, ac roeddwn bob amser yn gallu llunio llinell ddychmygol o'm gwely i'n tŷ draw yng Nghymru. Roedd yn gysur mawr i mi ”

Ym 1987 sefydlwyd Ymddiriedolaeth Gadwraeth yr Eglwys Norwyaidd i godi arian i achub yr Eglwys - Roald Dahl oedd y llywydd cyntaf.

Bu farw Roald Dahl ar 23 Tachwedd 1990 yn ei gartref yn swydd Buckingham, yn anffodus cyn cwblhau'r gwaith o ailadeiladu'r eglwys.

Caiff diwrnod Roald Dahl ei ddathlu bob mis Medi er cof am waith yr awdur.

"Mae'r cyfrinachau mwyaf bob amser yn cuddio yn y mannau mwyaf annisgwyl."

Cysylltiadau â Norwy

Norwegian seafarers were a familiar sight in Cardiff during the industrial revolution, and many decided to settle to run businesses associated with shipping, including Roald Dahl's father Harald.

The Norwegian Church was a much-appreciated home from home, particularly during the Second World War, when Norwegian seafarers were unable to return to their occupied homeland.

Cymdeithas Norwy-Cymru

Sefydlwyd y Gymdeithas fel olynydd naturiol i hen gynulleidfa'r eglwys, ac mae ganddi aelodau o Gaerdydd, Abertawe, Norwy a thu hwnt. Mae Canolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd yn lleoliad pwysig i'r grŵp, a chroeso i bawb fynychu ein digwyddiadau arbennig, neu cysylltwch â ni os oes diddordeb gennych mewn ymuno â'r grŵp:

Cynhelir dathliad blynyddol Diwrnod Norwy ar 17 Mai gyda gorymdaith liwgar a seremoni codi'r faner, a ddilynir gan luniaeth yn yr Eglwys Norwyaidd.

 

© 2017 Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r

Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r, Harbour Drive, Bae Caerdydd, CF10 4PA. Ffôn: (+44) 029 2087 7959.