Roedd morwyr o Norwy i'w gweld yn aml yng Nghaerdydd yn ystod y chwyldro diwydiannol, a phenderfynodd nifer ohonynt ymgartrefu yma i redeg busnesau a oedd yn ymwneud â'r fasnach longau, yn cynnwys Harald, sef tad Roald Dahl.

Roedd yr Egwlys Norwyaidd yn gartref oddi cartref a werthfawrogid yn fawr, yn enwedig yn ystod yr Ail Ryfel Byd, pan nad oedd morwyr o Norwy'n gallu dychwelyd i'w mamwlad gan ei bod wedi'i meddiannu gan y Natsïaid.

Cymdeithas Norwy-Cymru

Sefydlwyd y Gymdeithas fel olynydd naturiol i hen gynulleidfa'r eglwys, ac mae ganddi aelodau o Gaerdydd, Abertawe, Norwy a thu hwnt. Mae Canolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd yn lleoliad pwysig i'r grŵp, a chroeso i bawb fynychu ein digwyddiadau arbennig, neu cysylltwch â ni os oes diddordeb gennych mewn ymuno â'r grŵp:

Cynhelir dathliad blynyddol Diwrnod Norwy ar 17 Mai gyda gorymdaith liwgar a seremoni codi'r faner, a ddilynir gan luniaeth yn yr Eglwys Norwyaidd.

www.welshnorwegian.org/ 

© 2017 Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r

Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r, Harbour Drive, Bae Caerdydd, CF10 4PA. Ffôn: (+44) 029 2087 7959.