Gyda'i lleoliad dymunol a'i ffasâd pren nodweddiadol, mae'r Eglwys Norwyaidd yn fan delfrydol ar gyfer cynnal eich arddangosfa gelf, gyda'r posibilrwydd o werthu eich gwaith i'r cyhoedd.

Caiff yr Oriel ei llogi o wythnos i wythnos, ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar yr amseroedd canlynol:

10.30 - 16.00

Ar hyn o bryd mae'r ffi llogi yn £220 yr wythnos, yn cynnwys cymorth i farchnata eich arddangosfa gan yr Eglwys Norwyaidd.

Llogi Oriel Dahl

Cyfnod llogi Ffi llogi
Fesul wythnos £220 +VAT
   

 

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Caniateir mynediad er mwyn eich galluogi i osod eich gwaith o 9.30 ar fore Llun.
  • Mae ein system hongian yn ei gwneud yn ofynnol bod cortyn yn cael ei osod ar bob darn o waith er mwyn eu gosod ar y bachau a ddangosir yn yr enghraifft uchod. Gellir arddangos hyd at 40 darn o waith.
  • Ni chaniateir unrhyw sgriwiau, bachau, hoelion neu unrhyw fathau eraill o ffitiadau.
  • Os ydych am gael gwasanaeth arlwyo ar gyfer y noson ragolwg, rhaid trefnu hyn drwy'r Eglwys Norwyaidd
  • Anfonwch delwedd jpeg o'ch gwaith atom ynghyd â disgrifiad testun byr wrth i chi drefnu i logi'r oriel. Defnyddir y ddelwedd hon i farchnata eich arddangosfa
  • Trefnir i farchnata eich arddangosfa drwy'r Eglwys Norwyaidd. Bydd y gwaith marchnata yn cynnwys y canlynol: Hyrwyddo eich arddangosfa yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd (yn cynnwys hysbysebion fideo ar y safle); e-bost i bawb ar ein cronfa ddata, yn cynnwys canolfannau celfyddydau lleol eraill; hysbysebion ar wefan a thudalen facebook Canolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd; cynnwys gwybodaeth ar wefannau eraill (CroesoCaerdydd / Croeso Cymru / SouthernWales.com)
  • Cynhelir yr arddangosfeydd o ddydd Llun i ddydd Sul
  • Nid ydym yn hawlio comisiwn ar unrhyw waith a gaiff ei werthu.

Er mwyn llogi'r lleoliad bydd yn ofynnol i chi lenwi ffurflen archebu a chydymffurfio â'r telerau a'r amodau.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth, edrychwn ymlaen at arddangos eich gwaith.

© 2020 Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r

Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r, Harbour Drive, Bae Caerdydd, CF10 4PA. Ffôn: (+44) 029 2087 7959.