Gyda'i leoliad dymunol a'i ffasâd pren nodweddiadol, mae'r Eglwys Norwyaidd yn lleoliad delfrydol ar gyfer cynadleddau bach, cyfarfodydd a lletygarwch corfforaethol.  

Gall Ystafell Grieg hanesyddol (y Brif Neuadd) gynnal cyfarfodydd ffromat theatr ar gyfer hyd at 50 o gynrychiolwyr, neu gyfarfodydd fformat ystafell bwrdd neu fformat pedol ar gyfer hyd at 21 o gynrychiolwyr. Y tu ôl i'w ffasâd unigryw, mae'r lleoliad yn hynod o hyblyg gyda'i systemau taflunio a sain integredig, goleuadau, system ddolen sain a llwyfannau yn ogystal â WiFi am ddim.

Ystafell Greig (ffi llogi safonol) Cyfarfodyddd

Cyfnod llogi Ffi llogi
(09.00 - 17.00)  £250 +VAT half day / £360 +VAT full day

 

   
   
   
   
   
   

Roedd y lleoliad yn edrych yn anhygoel ac roedd y digwyddiad yn ddidrafferth diolch i'ch arbenigedd a'ch proffesiynoldeb chi

Rachel Wrathall, Macmillan Cancer Support

Arlwyo

Darperir gwasanaeth llawn gan Arlwyo Caerdydd, sydd â dros 20 mlynedd o brofiad o arlwyo mewn amryw o leoliadau yn cynnwys Neuadd y Ddinas, Castell Caerdydd, Neuadd Dewi Sant a'r Plasty. Rydym hefyd yn darparu pecynnau Lletygarwch Corfforaethol ar ffurf ciniawau ffurfiol, ciniawau a bwydlenni ar gyfer cyn ac ar ôl cyngherddau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caiff trefnwyr digwyddiadau fynediad i'r ystafelloedd 1 awr cyn dechrau'r digwyddiad; gellir trefnu amser ychwanegol am ffi fechan ychwanegol.

Er mwyn llogi'r lleoliad bydd yn ofynnol i chi lenwi ffurflen archebu a chydymffurfio â'r telerau a'r amodau.

Cyfleusterau Ychwanegol

 

© 2020 Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r

Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r, Harbour Drive, Bae Caerdydd, CF10 4PA. Ffôn: (+44) 029 2087 7959.