Ydych chi'n chwilio am leoliad unigryw ar gyfer dathliad arbennig? 

Mae'r Eglwys Norwyaidd yn cynnig lle amlbwrpas ar gyfer partïon amrywiol i hyd at 100 o westeion.

P'un ai ydych yn cynnal te parti bach i blant, derbyniad diodydd gyda'r nos, neu barti diwrnod llawn gydag adloniant byw, gallwn helpu i drefnu eich diwrnod arbennig. Gallwch hefyd logi'r lleoliad cyfan ar eich cyfer chi yn unig.

Ystafell Grieg

Cyfnod llogi Ffi llogi
Evening (7pm until midnight) £400 + VAT

 

Diolch enfawr i bawb o'r Eglwys am sicrhau fod noson lansio CD Martyn yn gymaint o lwyddiant. Cafwyd adborth anhygoel...ac mae'n sicr bod y lleoliad wedi ychwanegu cryn dipyn at y noson.

Nikki, Pipe Records

© 2020 Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r

Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r, Harbour Drive, Bae Caerdydd, CF10 4PA. Ffôn: (+44) 029 2087 7959.