Bendithio Priodasau a Gwleddoedd Priodasau

Mae'r Egwlys Norwyaidd yn lleoliad delfrydol ar gyfer bendithio priodasau a gwleddoedd priodas ar lannau Bae Caerdydd. Mae'r man amlbwrpas hwn yn darparu ar gyfer dathliadau amrywiol ar gyfer hyd at 80 o westeion.

P'un ai a ydych yn bendithio eich priodas yn Ystafell Grieg hanesyddol, mwynhau gwledd briodas gydag adloniant byw neu fwffe gyda'r nos gyda diodydd ar y teras awyr agored, gallwch gynnal eich diwrnod arbennig yma. Gallwch hefyd logi'r lleoliad cyfan ar eich cyfer chi yn unig.

Mae ein gwesteion yn dal i siarad am y lleoliad. Roedd yn lleoliad gwych, clos ond y peth gorau amdano oedd pa mor barod i helpu oeddech chi i gyd a pha mor hyblyg oeddech. Noson wych - byddwn ni'n ei chofio am byth.

Llogi ar gyfer Priodasau

Adeilad Cyfan

Ardal Ffi llogi Amser ychwanegol
Yr Eglwys Norwyaidd - 
 .

£900

+VAT

n/a
     

 

Noder:

Nid yw'r Egwlys Norwyaidd yn adeilad cysegredig ac nid oes ganddi drwydded ar gyfer seremonïau priodas. Mae'r Eglwys Norwyaidd ddim ond ar gael i fendithio priodasau a gwleddoedd priodas. Ffoniwch ni am sgwrs anffurfiol ar sut i gynllunio ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae Ystafell Grieg (y Brif Neuadd) hefyd ar gael i'w llogi.

© 2020 Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r

Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r, Harbour Drive, Bae Caerdydd, CF10 4PA. Ffôn: (+44) 029 2087 7959.