Peidiwch â mwynhau cyfleusterau’r Eglwys Norwyaidd yn unig. Mae gennym hefyd safleoedd partner i chi, eich teulu a’ch ffrindiau eu mwynhau ledled y ddinas.

http://www.visitcardiffbay.info/

Castell Caerdydd

Mae tyrrau cyfareddol Castell Caerdydd yn celu pensaernïaeth unigryw, décor gwych a cheinder gogoneddus. Mae nifer o’r ystafelloedd hynod hyn ar gael i’w llogi ac maent yn berffaith ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, gwleddoedd, partïon preifat, cyfarfodydd busnes, lletygarwch ac adloniant o bob math. Gan gydweithio â’n harlwywyr mewnol, cynigir gwasanaeth wedi’i deilwra i fodloni eich holl ofynion.

Ffoniwch 02920 878105 i gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau rydyn ni’n eu cynnig ac i drefnu ymweliad.

 

 

 

 

Neuadd y Ddinas Caerdydd

Neuadd y Ddinas Caerdydd yw canolbwynt un o ganolfannau dinesig gorau’r byd, sy’n ardal o adeiladau mawreddog, gerddi ysblennydd a rhodfeydd coediog. Y tu mewn i adeilad mawreddog Neuadd y Ddinas, sydd ag arddull pensaernïol y Dadeni, ceir ystafelloedd crand o bob maint sy’n addas ar gyfer unrhyw gynadleddau neu ddigwyddiadau. Mae’r adeilad urddasol hwn yn lleoliad delfrydol gyfer digwyddiadau mawr. Mae hefyd yn cynnwys ystafelloedd llai o faint ar gyfer digwyddiadau a sesiynau bychain. Gall yr Ystafell Ymgynnull groesawu 600 o bobl, ac mae’r Neuadd Farmor ceinwych yn berffaith ar gyfer cyflwyniadau a derbyniadau. Ar gael i’w llogi drwy gydol y flwyddyn, mae Neuadd y Ddinas hefyd yn cynnig mynediad i gadeiriau olwyn.

Ffoniwch 029 2087 1736 neu 029 2087 1727 i gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau rydyn ni’n eu cynnig ac i drefnu ymweliad.

 

 

 

Y Plasty

Y Plasty ar Richmond Road oedd preswylfa swyddogol Arglwydd Faer Caerdydd. Dyluniwyd y Plasty gan Habershon a Fawckner ac fe’i godwyd ym 1896 ar gyfer James Howell, perchennog siop Howells. Os ydych chi’n edrych am y lleoliad perffaith ar gyfer priodas neu gynhadledd, bydd yr adeilad rhestredig Gradd II hwn yn siŵr o blesio.

Ffoniwch 029 2087 1542 i gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau rydyn ni’n eu cynnig ac i drefnu ymweliad.

 

 

 

© 2018 Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r

Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r, Harbour Drive, Bae Caerdydd, CF10 4PA. Ffôn: (+44) 029 2087 7959.