Caffi

Dewch i cinio neu de prynhawn blasus ar lannau Bae Caerdydd. Ar agor bob dydd; rydym yn gweini dewis o gacennau a seigiau gyda blas Norwyaidd nodweddiadol.

Gweinir seigiau a chynhwysion lleol, yn cynnwys cynnyrch buddugol Gwir Flas. Mae WiFi AM DDIM ar gael i bob cwsmer.

Rydym hefyd yn arlwyo ar gyfer digwyddiadau, cyfarfodydd, partïon preifat a phriodasau a gynhelir yn yr Eglwys Norwyaidd.

Oriau agor

10.30 - 16.00

Gweinir bwyd poeth tan 15.00 yn ystod yr wythnos, gyda choffi a chacennau ar gael tan amser cau.

Dewis bwyd Pris
Brechdanau Caws / Ham / Tiwna / Cyw Iâr / Bawcn £4.25
Panini £4.95
Cawl Traddodiadol Cymreig £5.45
Cawl y dydd £4.95
Tatws drwy’u crwyn £4.95
Caws Pob Cymreig £4.95
Tost 2 sleisen, Cacennau te £2.50
Te llysieuol £1.90
Coffi ffilter £1.90
Latte, Cappuccino, Mocha, Hot Chocolate £2.60
Espresso £1.90
Cacennau – gweler y dewis sydd ar gael wrth y cownter  n/a

 

Cynllunio eich ymweliad

The Norwegian Church Arts Centre is a registered charity (519831). A former Norwegian Sailors Church, now one of the landmark buildings situated in Cardiff Bay and has panoramic views over the waterfront and fresh water lake.

Mynediad AM DDIM.

Dewch i weld Ystafell Grieg (y brif neuadd), Oriel Dahl (llawr cyntaf) a dewch i Café am goffi neu rywbeth i'w fwyta.

Darllenwch am hanes yr Egwlys Norwyaidd a mwynhewch eich ymweliad i un o adeiladau mwyaf eiconig Bae Caerdydd.

Cyfleusterau

  • Newid cewynnau
  • Toiledau, yn cynnwys toiled i bobl anabl
  • Llwyfan godi i'r llawr cyntaf
  • Ramp i'r drws cefn
  • Mae mannau parcio ar gael i bobl anabl y tu allan
  • Talu ac Arddangos y tu allan

 

© 2018 Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r

Eglwys Norwyaidd Canolfan Gelfyddydau'r, Harbour Drive, Bae Caerdydd, CF10 4PA. Ffôn: (+44) 029 2087 7959.